powrót

Nasza szkoła

Wykwalifikowana i kreatywna kadra

Nasi lektorzy to wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy, którzy potrafią uczyć i robią to z pasją. Twój lektor jest do twojej dyspozycji przed oraz po zajęciach.

Nowoczesny sposób nauczania

Stosujemy najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania języków obcych. Wszystkie nasze zajęcia oparte są na metodzie komunikacyjnej.

Stały nadzór metodyczny

Szkoła zatrudnia doświadczonego metodyka, który nadzoruje pracę lektorów. Nasi lektorzy regularnie uczestniczą w konferencjach metodycznych i szkoleniach.

Szeroki wachlarz kursów

Proponujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania i w każdej grupie wiekowej. Oferujemy kursy standardowe, maturalne i egzaminacyjne, dla dzieci oraz seniorów.

Dla najmłodszych: Junior

Metoda polegająca na nauczaniu poprzez gry i zabawę. Dzieci dobierane są w grupy według kryterium wieku i poziomu znajomości języka.

Kontrola postępów w nauce

Każdy rok szkolny kończy się testem sprawdzającym. Rodzice mają możliwość monitorowania postępów dziecka przez systematyczny kontakt z lektorem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje opisowa kartę oceny słuchacza oraz certyfikat.

Elastyczny system opłat

Nasze raty nie są oprocentowane. Indywidualnie ustalamy harmonogram wpłat. Podręczniki oraz wszelkie materiały dydaktyczne w cenie kursu. Bezpłatne lekcje próbne i test kwalifikacyjny.