powrót

Kursy maturalne

Kursy te mają na celu kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego. Podczas kursu uczniowie powtarzają i systematyzują słownictwo oraz gramatykę z zakresu szkoły średniej, a także ćwiczą techniki zdawania tj. rozmowy sterowane, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemną. Tegorocznym maturzystom proponujemy specjalne kursy przygotowujące do nowego egzaminu dojrzałości z języka obcego. Nasze kursy rozwijają nie tylko umiejętności wymagane na egzaminie dojrzałości, ale również uwzględniają aspekty kultury krajów anglo- lub niemieckojęzycznych (w zależności od kursu). Kursy prowadzone są przez egzaminatorów maturalnych.

Kurs maturalny to 90 lekcji. Zajęcia odbywają się 2 x 90 minut w tygodniu.