powrót

Kursy dla młodzieży

Kursy dla młodzieży nastawione są na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także na poszerzenie zakresu słownictwa. Podczas zajęć kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój  czterech sprawności językowych tj. pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w jezyku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych. Uczniom szkół średnich proponujemy kursy standardowe, egzaminacyjne i maturalne.

Kurs standardowy to 120 lekcji. (2 x 90 min. w tygodniu)

Kurs maturalny to 90 lekcji. (2 x 90 min. w tygodniu)

Podręcznik i materiały dydaktyczne w cenie kursu. Otrzymasz również płytę CD-ROM z nagraniami mp3 i ćwiczeniami do samodzielnej nauki w domu oraz dostęp do platformy e-learningowej.